Шинжлэх ухааны доктор профессор Чагнаагийн Пүрэвдоржийн эрдэм шинжилгээний удирдагчаар нь ажилласан, шүүмж бичсэн доктор, магистрын судалгааны ажлын жагсаал


А. Шинжлэх ухааны доктор, доктор PhD.

-"Разработка методов, алгоритмов и программ оптимального управления режимами суммарного электропотребления в ЭЭС  МНР при дефиците активной мощности", С.Лувсан, Техникийн ухааны дэд эрдэмтэн, 1990.05.1
-"Некоторые проблемы поддерживания системы образования Монголии финансовым управлением (менеджментом)", Ж.Цэвээндорж, боловсрол судлалын ухааны доктор, 2006.5.12
-“Диалогийн философи утга ба боловсрол”, Тайсаагийн Нэмэхжаргал, Философийн ухааны доктор, 2007.06.15
-
“Банкны салбарын мэргэжилтний хэрэгцээ баримжаалсан сургалтын агуулгын үндсийг боловсруулсан судалгаа”  Содовын Ариунаа, Боловсрол судлал, 2008.06.20
-
”Гадаад хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургуульд хос хэлний тэнцвэрт сургалтын хөтөлбөрийг туршин судалсан нь” Данжингийн Баяраа, Боловсрол судлал, 2008.6.05
-
”Сурагчдын зохиомжлох үйлийн баримжааг сургалтын хэрэглэгдэхүүний эх үүсвэрүүдийг ашиглан хөгжүүлэх арга зүй” Загдын Баярмагнай, Боловсрол судлал, 2009.2.14
-
“Англи хэлний сургалтыг менежментийн үүднээс зохион байгуулах боломж, судалгаа, үр дүн” (Хөдөө орон нутгийн англи хэлний суурь боловсролын жишээн дээр) Раашийн Намжилдагва, Боловсролын удирдлага, 2009.5.22
-
“Багш, мэргэжлийн практик үйл ажиллагаандаа тулгуурлан хөгжих явцын судалгаа” Чүлтэмийн Байгалмаа, Боловсрол судлал, 2009.06.15
-
“Электрон сурах бичиг бүтээх арга зүйн хувилбар боловсруулж хэрэгжүүлсэн туршилт үр дүн” Данзангийн Цэдэвсүрэн, Боловсрол судлал, 2009 он 
-
“Мэргэжлийн анхан шатны сургалтанд зориулсан электрон хэрэглэгдэхүүн бүтээх арга зүйн хувилбар боловсруулж туршсан үр дүн”  Дэлэгдоржийн Ганхуяг , Боловсрол судлал, 2010.7.1
-
"Албан бус боловсролын тогтолцоо монгол улсад бүрэлдсэн онол арга зүй " Х.Дүгэрийн Шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилон бичсэн  бүтээлд өгсөн албан ёсны шүүмж,  2002.01.10
-
"Физик сургалтын судлагдахууны бүтцийг баклаврын түвшинд судалсан нь", Б.Өлзийхуягийн Боловсрол судлал, шүүмж, 2000. 02 .21
-
"Инвариантная модель содержания компьютерного обучения"Самбуугийн Уянга, Боловсрол судлал, шүүмж, 2002.9.12
-
“Боловсрол судлал дах төлөвлөлтийн зарим асуудал” Ч.Буянжаргал, докторын (Ph.D) шүүмж,  2003.03.10
-
“Багшийн сургалтын ажлыг социологийн аргаар үнэлэх арга зүй” Б.Баярцэцэг, докторын (Ph.D)  зэрэг горилон бичсэн  бүтээлд өгсөн  шүүмж, 2003.12.10
-
“Орон нутгийн боловсролын удирдлагын түвшинд шийдвэр гаргах ажиллагааг боловсронгуй болгох нь” Батаагийн Мөнхжаргал, доктор Ph.D. шүүмж 2004.5.28 
-
 "Инженерийн графикийн сургалтаар оюутны зохион бүтээх чадварын хөгжил", Дагвадоржийн Алтансүх, шүүмж 2004.10.29
-
“Сурагчдын технологийн мэдлэг чадварын үнэлгээний арга зүйг боловсронгуй болгох нь” (Оёдлын технологийн сургалтын жишээн дээр), Равдангийн Туяа, Боловсрол судлал, шүүмж,  2009.06.16 

Б. Удирдсан магистр

-
"Бага насны (6-7 нас) хүүхдийн сэтгэхүйд орчин нөлөөлөх нь ", Г.Мөнхзаяа, Боловсролын менежмент, 2002.01.15
-
"Монгол улсын боловсролын тогтолцоог бусад орныхтой харьцуулсан судалгааны зарим үр дүн", Ц.Цэндсүрэн Боловсролын удирдлага, 2002.01.15
-
"Цэцэрлэгийн багшийн үйл ажиллагаа түүний менежментийн зарим асуудлыү судалсан нь" Жамбалжамцын Наран, Боловсролын удирдлага,       2003.01.23
-
"Цэцэрлэгийн стратегийн төлөвлөлтийг боловсруулах арга зүй хэрэгжүүлэлт " Мандширын Сувд, Боловсролын удирдлага, 2003.01.23
-
"Багшийн имижийг бүрдүүлэх түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг судалсан нь" Н.Болормаа, 2003.01.23
-
"Сургалтын менежментийн хөгжил төлөвшил түүнд хийсэн шинжилгээ" Идшингийн Хургаа, Боловсрлын удирдлага, 2003.01.23
-
“Нийгэм эдийн засгийн газар зүйн хичээлийн бүтэц агуулгыг шинэчлэх түүнийг төлөвлөх судалгаа үр дүн” Гүжир овогтой Дамба, Боловсролын удирдлага, 2003.5.15
-
“Хөдөөгийн сургуулийн менежментийн шинэчлэл түүний чиг хандлага” Аюушийн Уламжаргал, Боловсролын удирдлага, 2003.5.15
-
“Боловсролын байгууллагын үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэлгээ түүнийг боловсронгуй болгох арга зүйн үндэс”, Чулуунбатын Саруултуяа, 2003.5.15
-
“Багшийн менежмент түүнийг боловсронгуй болгох судалгаа үр дүн”, Цэндсүрэнгийн Оюунтуяа, 2003.5.15 
-
“Боловсролын удирдах ажилтанд тавих жишиг шаардлагын хэрэгжилт, ЕБС-ийн захирлын ажлын арга барилыг сайжруулах нь” Пүрэвжавын Даваажав, 2003.5.15
-
“Боловсролын хяналтын тогтолцооны өнөөгийн байдал түүнийг боловсронгуй болгох нь”, Түвшинжаргалын  Ариунтуяа, 2004.01.21
-
“Хичээл хоорондын холбоог бэхжүүлэх замаар сургалтын менежментийг боловсронгуй болгох нь”, Сурмаагийн Далайдулам, 2004.01.21
-
“Сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын менежмент ба стратеги төлөвлөлт”, Сангидоржийн Эрдэнэчимэг, 2004.01.21
-
“Сурагчдын бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлэх  аргачлалын менежментийн үндэс”, Дэмбэрэлийн Идэшноров, 2004.01.21
-
“Орон нутгийн сургуулийн менежментийг боловсронгуй болгох асуудал”, Төмөрдэйн Доржготов, 2004.01.21
-
“Багшийн ажлын менежмент түүний үнэлгээг боловсронгуй болгох судалгаа үр  дүн”, Загирын Алтансүх, 2004.05.24
-
“ЕБС-ийн сургалтын менежментийн үндсэн агуулга, арга хэлбэр”, Батмөнхийн  Энхчимэг, 2004.05.24
-
“ЕБС-ийн заах аргын нэгдэл түүний менежментийн үндэс”, Дамбаравжаагийн Цогтоо, 2004.05.24
-
Хөдөөгийн ЕБС-ийн менежментийн үнэлгээ түүний хөгжлийн чиг хандлага”, Даживын Мэндсайхан, 2004.05.24
-
“Цогцолбор сургуулийн менежмент ба бүтэц зохион байгуулалтыг харьцуулан судалсан нь” Лхаасүрэнгийн Гантулга, 2004.05.24
-
Цэцэрлэгийн стратегийн төлөвлөлтийг боловсруулах арга зүй хэрэгжүүлэлт”, Г.Баярмаа, 2004.05.24
-
“Оюутгы сурлагын үнэлгээг боловсронгуй болгох нь”, Баасанжавын Энхжаргал, 2005.1.19
-
“Боловсролын байгууллагын хүний нөөцийн менежементийг шинээр авч үзэх судалгаа боловсруулалт”, Баярмөнхийн Отгонбаяр, 2005.01.19
-
Хүний нөөцийн менежемент багшийн ажлын үнэлгээ”, Чойжамцын Ганпүрэв, 2005.01.19
-
“Боловсролын байгууллагын архивын менежментийг боловсронгуй болгох зарим асуудал” Зоригтын Цэцэгханд, 2005.01.12
-
Хошуучлал түүний мөн чанар багшийн хошуучлалын судалгаа”, Дэмчмгийн Наранзул, 2005.01.19
-
“Киррикюлим багшийн ажлын төлөвлөлт түүний менежементийн үндэс” Шагдарсүрэнгийн Бадамцэцэг, 2005.05.25
-
“Багшийн имиже түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг судалсан нь” Р.Гантуяа, 2005.05.25
-
“Ерөнхий боловсролын сургуулийн стратегийн төлөвлөгөө түүнийг боловсруулах арга зүй”, Минжбадгарын Тунгалаг, 2005.05.25
-
“Багшийн ажлын менежмент ба сургалтын онолын сонголт”, Хуягбаатарын Төмөртор, 2005.05.25
-
“Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн албан тушаал ахих төлөвлөлт судалгаа” Дэмбэрэлийн Энхтуяа, 2005.05.25
-
“Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын удирдлага багш эцэг эх олон нийтийн оролцоо түншлэл”, Маркий Байгалмаа, 2005.05.26
-
“Сурагчдын сурлагын амжилтын үнэлгээ түүнд хийсэн судалгаа” Хорлоогийн Шүрэнцэцэг 2005.05.25
-
“Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн мотиваци” түүнийг судалсан зарим үр дүн”, Г.Анхжаргал, 2005.05.25
-
“Боловсролын байгууллагын удирдах ажилтны имижийг бүрдүүлэх арга зүйн үндэс” Доржсүрэнгийн Хуягбаатар, 2005.05.25
-
Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын үйл ажиллагааг менежментийн үүднээс авч үзсэн нь”, Ожооворын Ариунгэрэлт, 2005.05.25
-
“ЕБС-ийн менежментийн коммуникацийн байдалд хийсэн судалгаа”, Жаргалын Төгсөө, 2006.01.19
-
“Боловсролын байгууллагын хүний нөөцийн бүрдүүлэлтэнд хийсэн судалгаа”  Цэвээндорцийн Цэрэндулам, 2006.01.19
-
“Хувийн ЕБС-ийн үйл ажиллагаан дах менежментийн арга” Базаргарьдын Цатцэнгэл, 2006.01.19
-
“Боловсролын байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөлт ба хөгжил” Жанцангийн Сарангэрэл, 2006.01.19
-
“Улаанбаатар хотын зарим сургууль цэцэрлэгийн орчин хөрсний бохирдолтыг харьцуулсан судалгаа”, Цэгмидийн Энхцолмон, 2006.01.19
-
“ ЕБС-ийн удирдлагын арга барилыг судалсан үр дүн” Дагдангийн Ганболд, 2006.01.19
-
“Бизнесийн байгууллагын эргэлтийн хөрөнгийн удирдлага” Батмөнхийн Ихбаяр, 2006.04.08, Бизнесийн удирдлагын магистр , ОУЭЗБДС
-
“Мотивацийн онол арга зүйн зарим практик асуудал” Жаргалсайханы Гэрэлтуяа, 2006.04.08 Бизнесийн удирдлагын магистр, ОУЭЗБДС
-
“Монгол улсын дээд боловсролын хөгжлийн бодлого боловсруулахад Ази Номхон далайн орнуудын туршлагыг ашиглах боломж” Чилхаасүрэнгийн Тулгацоодол, 2006.05.17
-
“Улсын их дээд сургуулийн хүний нөөцийн бүрдүүлэлтэнд хийсэн судалгаа” Шаравын Саранчимэг, 2006.05.17
-
“Бизнесийн байгууллагын хүний нөөцийн удирдлага, сургалтын хөтөлбөр боловсруулах хэрэгцээ”, Даваадоржийн Жаргал, 2006.05.17
-
“ЕБС-ийн хүний нөөцийн хэрэгцээ хангамжид хийсэн судалгаа” Рагчаабазарын Гэрэлсайхан, 2006.05.17
- “Багшийн ажлыг менежментийн аргаар үнэлэх нь”, Банзрагчийн Хөхцэцэг, 2006.05.17
-
“Хөдөөгийн сургуулийн хүний нөөцийн менежментийн зарим асуудал” Намбудъяагийн Энхцэцэг, 2006.05.17
-
“The possibility about some business and technical of Chiness central heating system implements in Mongolia” Master of Business Administration, Xu Yansong, 2006.05.17
-
“Хөдөөгийн сургуулийн менежмент түүнийг төлөвшүүлэх зарим асуудал” Батсүхийн Эрдэнэчимэг, 2006.05.17
-
“Хөдөөгийн сургуулийн төлөвлөлтийг менежментийн аргаар гүйцэтгэх хувилбар болосруулах, түүний үр дүн” Доржсүрэнгийн Мөнхдаваа, 2006.05.17
-
“ЕБС-ийн стратегийн төлөвлөлт”, Очирхуягийн Мөнхзул, 2006.05.16
-
“Багшийн хөгжлийн менежментэд хийсэн судалгаа”, Жигжидийн Оюунцэцэг, 2006.05.16
-
 "ЕБС-ийн хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт" Б.Пүрэвсүрэн 2006.05.16
-
“Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын шинэчлэл ба хүүхдийн хөгжлийг үнэлэх үнэлгээний хувилбар боловсруулах боломж” Лхагвасүрэнгийн Гэлэгмаа, 2006.05.16
-
“ЕБС-ийн төлөвлөлтийн байдал түүнд хийсэн судалгаа”, Халзанхүүгийн Ариунтөгс, 2006.05.16
-
“Хөдөөгийн сургуулийн менежментэд хийсэн судалгаа дүгнэлт”, Баатарын Сэнгэсамба, 2006.05.16
-
“Хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд хамран сургах боломжийг нэмэгдүүлэх бодлого зохицуулалтын асуудал”, Данзангийн Хишигжаргал, 2006.05.16
-
“Бага насны хүүхдийн хөгжлийн үнэлгээг СӨБ-ын стандарттай холбон судалсан нь” Л.Адъяасүрэн 2006.05.16
-
“Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн хүний нөөцийн хадгалалтанд хийсэн судалгаа”, Алтанцоогийн Халиунаа, 2007.01.04
-
“Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын стратеги төлөвлөлтөнд хийсэн судалгаа” ,Баярсайханы Батцэцэг, 2007.01.04
-
“Орон нутаг дахь насанд хүрэгчдийн боловсролын эрэлт хэрэгцээ, түүний ханган нийлүүлэх боломжийн судалгаа”, Буянтогтохын Мөнхцэцэг, 2007.01.04
-
“Татвар төлөгчдөд үзүүлэх үйлчилгээ түүнийг боловсронгуй болгох зарим асуудлууд”, Авирмэдийн Хонгорзул, 2007.05.07, Санхүүгийн удирдлагын магистр 
-
“ЕБС-ийн удирдлагын шинэчлэлд хийсэн судалгаа” Рагчаабазарын Өнөрсайхан, 2007.05.11
-
“Мэргэжлийн боловсрол сургалтын менежментийг боловсронгуй болгох судалгаа”, Жүгнийн Нарангэрэл, 2007.05.11
-
“Сумын сургуулийн менежмент, хөгжлийн чиг хандлага”, Цогбадрахын Батаа, 2007.05.11
-
“Орон нутаг дахь ЕБС-ийн багшийн хэрэгцээ хангамжид хийсэн судалгаа”, Чойжилын Алимаа, 2007.05.11
-
“Бүтээгдэхүүн тодорхойлоход хийх шинжилгээ” Дамдинжавын Баатар, 2007.05.11
-
“Хөдөөгийн ЕБС-ийн хүний нөөцийн бүрдүүлэлтэнд хийсэн судалгаа” Дамбын Энхбаатар, 2007.05.11
-
“ЕБС-ийн хүний нөөц (багшийн хөгжлийн) –ийн судалгаа” Нямжавын Энхтөр, 2007.05.11
-
“ЕБС-ийн сургшалтын менежерийг хүний нөөцийн менежментийн үүднээс судлах нь” Төмөрсүхийн Тунгалаг, 2007.05.11
-
“Удирдах ажилтны хошуучлал багшийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх байдлын судалгаа” Цэдэвийн СувдЭрдэнэ, 2007.05.24
-
“Мэргэжлийн сургууль төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн байдалд хийсэн судалгаа” Лхагвын Саранчимэг, 2007.05.24
-
“Сургалтын менежерийн үйл ажиллагааанд хийсэн менежментийн судалгаа” Шуурайн Ариунаа, 2007.05.24
-
“Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөлтба сонголтонд хийсэн судалгаа” Батсуурийн Наранжаргал, 2007.05.24
-
“Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багш өөрийгөө хөгжүүлэх боломжид хийсэн судалгаа” Нямсүрэнгийн Гэрэлтуяа, 2007.05.24
-
“СӨББ-ын үйл ажиллагааг менежментийн үүднээс судалсанг нь”, Нэргүйн Үүрийнтуяа, 2007.05.24
-
Хүний нөөцийг шилж сонгоход сэтгэлзүйн тестийг хэрэглэх нь” Даваадоржийн Нансалмаа, 2007.05.24
-
СӨБ-ын байгууллагын хүний нөөцийн сонголтонд хийсэн судалгааны үр дүн” Ж.Нарангарав, 2007.05.24
-
“Орон нутгийн ЕБС-ийн удирдлагын арга барилын үнэлгээ үр дүн” Бадарчийн Лхагвадэмбэрэл, 2007.05.24
-
ЕБС-ийн дээд түвшний удирдлагын үйл ажиллагаанд өгсөн үнэлгээ” Хасагийн Цогцэцэг, 2007.05.24
-
“Монгол хэлний хичээлийн киррикюлимийн харьцуулсан судалгаа” Пүрэвжавын Наранцэцэг, 2007.05.24
-
“Бүлэгт нөлөөлөх удирдагчийн хошуучлах ур чадвар” Шагдарсүрэнгийн Энхбат, 2007.05.24
-
“ЕБС-ийн сургалтын менежерийн ажлыг менежментийн үүднээс судалсан” Жамбалын Наранзул, 2008.01.16
-
“Багш сурагчийн  харилцааг судлах нь” А.Тулгаа, 2008.1.16
-
Дээд боловсролын гадаад харилцааны бодлого хэрэгжилтийн үнэлгээ” Содноогийн Сарнай, 2008.01.16
-
“Сургуулийн удирдах ажилтны имижийг бүрдүүлэх зарим асуудал”,  Нацагдоржийн Батсүмбэрэл, 2008.01.16
-
“Цэцэрлэгийн багшийн ажлын менежментийг судалсан нь” Гочоогийн Цэрэнпагма, 2008.1.16
-
“Өвөрмонголд англи хэл заадаг туршлагыг менежментийн үүднээс судалсан нь”, Дурнаагийн Гавра, 2008.01.16, БНХАУ-ын иргэн
-
“Хятад хэл сурахад монгол хүүхдийн гаргадаг авиа зүйн алдааг менежментийн үүднээс судалсан нь” Бао-Мин овогтой Эрдэнэчимэг 2008.01.16, БНХАУ-ын иргэн
-
Сонсголгүй хүүхдэд зориулсан сургалтын хөтөлбөрийн нэгэн хувилбар” Буянхишиггийн Юмжирдулам – тусгай хэрэгцээтэй хүн  2008.01.16
-
“Хувийн болон улсын цэцэрлэгийн хүний нөөцийн сонголт бүрдүүлэлтэнд хийсэн судалгаа, үр дүн”  Дугарсүрэнгийн Уранчимэг, 2008.5.21
-
“Боловсролын байгууллагын хүний нөөцийн сонголт судалгаа үр дүн” Г.Бурмаа 2008.05.21
-
“Албан тушаал ахих төлөвлөлтийг хүний нөөцийн менежментийн үүднээс судалсан нь” Н.Бадамханд, 2008.5.21
-
Спортын байгууллагын удирдах ажилтны имижийг бүрдүүлэх судалгаа”, Дамбаахүүгийн Саранцэцэг, 2008.5.21
-
“Хүний нөөцийн урамшууллын системийг боловсронгуй болгох нь”, Мамырхан Мерейбек, 2008.5.19
-
“Залуу багшийг дэмжих хөгжүүлэх нөхцөл байдлын судалгаа”, Бямбацэрэнгийн Норов 2008.5.23
-
“Хүүхдийн хөгжлийн нийгэм сэтгэл зүйн хэрэгцээ ба сургууль завсардалтыг судалсан нь” Авирмэдийн Цэцэгсүрэн, 2008.5.23
-
“Цэцэрлэгийн багшийн хөгжлийн өнөөгийн байдал” Я.Болормаа, 2008.05.23
-
“Цэцэрлэгийн бүлгийн хүүхдийн унших чадварыг хөгжүүлэх менежментийн судалгаа Мягмархорлоогийн Алтанцэцэг, 2008.5.23
-
“Багшийн ажлын ачаалал, үнэлгээ нь хүний нөөцийн менежментийн нэг үндсэн асуудал мөн”, Нацагийн Отгончимэг, 2008.05.23
-
“Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багшийн ажлын ачааллын харьцуулсан судалгаа”, Балжиннямын Болормаа, 2008.05.23
-
“Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн стратеги төлөвлөлтийн үндэс”, Н.Магсаржав, 2008.05.23
-
“Сургалтын явц дахь багш суралцагчдын харилцаа” Уртнасангийн Эрдэнэцэцэг, 2008.05.23
-
“Сургуулийн хөгжилд удирдлагын гүйцэтгэх үүрэг” Мөнхөөгийн Ундармаа, 2008.05.23
-
”Математикийн сургалтын агуулгыг оновчтой сонгох нь” Чанцалын Алимаа, 2008.05.23
-
“ЕБС-ийн багш сурагчдын харилцаа сургалтын менежментийн чухал элемент болох нь” Б.Батцэнгэл, 2008.05.23
-
“Дээд боловсролын байгууллагын ажилтны сэдэлжилтэнд анализ хийж түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тодорхойлох нь“ Д.Батсүх, 2008.05.23
-
“Цэцэрлэгийн стратеги төлөвлөлтийг боловсруулах арга зүй хэрэгжүүлэлт”, Б.Түмэнжаргал, 2008.05.21
-
“Багшийн сургалтын үйл ажиллагааг үнэлсэн сурагчдын үнэлгээг судалсан нь”, Ц.Туул, 2009.01.14
-
“Багш суралцагчийн харилцаан дахь зөрчлийг судалсан үр дүн”, Э.Одончимэг, 2009.01.14
-
“Залуу багш нарыг дэмжих хөгжүүлэх нөхцөл байдлын судалгаа” Ван Мэйчин, 2009.01.14
-"
Монгол улсын хүн ам чийрэгжүүлэх хөтөлбөрийг АНУ-ын хүн ам чийрэгжүүлэх хөтөлбөртэй харьцуулан судалсан нь” Т.Оюун Эрдэнэ, 2009.01.14
-
“Албан бус боловсролыг иргэдийн оролцоонд үндэслэн идэвхжүүлэх боломж” Б.Уянга, 2009.01.14
-“Сургуулийн өмнөх боловсролын багшийн үйл ажиллагааны шинэчлэлийг судалсан үр дүн”, Я.Саранчимэг, 2009.01.14
-
“Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага дахь ээлжит хичээлийын төлөвлөлт түүний шинэчлэлийн судалгаа” Ц.Батцэцэг, 2009.01.14
-“Монгол улс, БНСУ,ХБНГ-ын хөгжмийн багш бэлтгэх сургалтын харьцуулсан судалгаа”, Хо Сон Хэ 2009.01.14
-
“Хөдөөгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн хөгжлийн тулгамдсан асуудлуудыг менежментийн үүднээс судалсан нь” Оониогийн Цэнд-Аюуш 2009.05.13
-
“Хүүхдийн хөгжилд үзүүлэх гэр бүлийн нөлөөг судалсан зарим үр дүн”, Х.Дэлгэрмаа 2009.05.13
-
“Багшийн бүрэн эрх, хариуцлагыг менежментийн үүднээс авч үзэх нь” С.Мэндсайхан, мөн өдөр
-
“Орон нутаг дахь ЕБС-ийн багшийн хэрэгцээ, нийгмийн асуудалд хийсэн судалгаа” Г.Ганхуяг мөн өдөр
-Математикийн хичээлийн соёлыг дээшлүүлэх замаар үр дүнг нэмэгдүүлэх зарим боломж” Л.Баавар мөн өдөр
-
“Төрөөс боловсролын талаар баримталж буй бодлогын хэрэгжилтэнд хийсэн шинжилгээ” Д.Долгорсүрэн мөн өдөр
-
“Багшийн хөгжлийг түүний нийгмийн байдалтай холбогдуулан судалсан нь”  Аззаны Эрдэнэчимэг мөн өдөр 
-
“Орон нутгийн ЕБС-ийн хүний нөөцийн урамшууллын системийг боловсронгуй  болгох нь” Набийн Мунтай мөн өдөр
-
“Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн цогц чадамжийн үнэлгээг боловсронгуй болгох  судалгаа”, Цэндийн Дэнсмаа, мөн өдөр
-
“СӨББ-ын багш ажлын байрандаа хөгжих боломжид хийсэн судалгаа”, Лхагвасүрэнгийн Алтанзул 
-
“ЕБС-ийн багш нар ажлын байрандаа өөрийгөө хөгжүүлэх нөөц боломжийг судалсан нь”, Шаалавын Цэрэннадмид мөн өдөр
-“Багш ажлын байран дээрээ хөгжихөд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг судалсан нь”, Дугаржавын Цэнгэл мөн өдөр
-
“Багшийн стресс түүний хүчин зүйлийг судалсан нь”, Олонбаярын Мөнх Эрдэнэ, мөн өдөр
-
“Багшийн ажлыг урамшуулан дэмжих боломжийг нэмэгдүүлэх судалгаа”, Үржингаравын Магсармаа 2009.05.13
-
“СӨББ-ийн удирдах ажилтны ёс зүй”  Доржжанцаны Эрдэнэчимэг, 2009.05.19
-
“ЕБС-ийн сургалтын менежерийн үйл ажиллагаа, ур чадвар”  Ичинхорлоогийн  Насантогтох 2009.05.19
-
“Багшийн хошуучлал, түүний нөлөөг судалсан нь”,  Шийлэгбатын Төмөртогоо, мөн өдөр
-
“Байгууллага дахь сөргөлдөөнийг шийдвэрлэх боломжид хийсэн судалгаа”, Маамхүүгийн Баярмаа, мөн өдөр
-
“Байгууллага дахь сөргөлдөөнийг шийдвэрлэх боломжид хийсэн судалгаа”, Алтангэрэлийн Гэрэлмаа мөн өдөр
-
“Бага насны хүүхдийг хөгжүүлэх хөгжим, бүжгийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулсан туршсан үр дүн”  Жамбалдоржийн Шинэбаяр, Жүгдэрнамжилын Батцэцэг мөн өдөр
-“Цэцэрлэгийн багш өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг судалсан нь”, Ёндонжамцын Жаргалмаа, 2009.05.20
-
“Хүүхдэд ээлтэй сургуулийн бодлого, түүний хэрэгжилтийг судалсан байдал”, Дугарбаатарын Нямсүрэн, 2009.05.20
-
“СӨББ-ын сургалтын орчны өнөөгийн байдал” Ганчулууны Энхболд, 2009.05.20
-“Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэнд нийцүүлэх асуудал” Ш.Мөнгөндуулга, 2009.05.20
-
“Сургалтын агуулгыг хэрэгжүүлэх явцад тохиолдох зарим бэрхшээлийг судалсан  нь”, Т.Тунгалагтамир, 2009.05.20
-
“Сургуулийн нийгмийн ажилтны үйл ажиллагааг менежментийн үүднээс судалсан нь” Пунцагийн Байгалмаа, Сандуйжав Цолгцолмаа, 2009.05.20
-
“Ерөнхий боловсролын сургуулийн удирлагад тулгамдсанг асуудлыг судалсан үр дүн”, Ц.Отгончимэг, 2009.05.20
-
“Ерөнхий боловсролын сургуулийн удирдах ажилтны ёс зүйн дүрмийн хувилбар боловсруулах судалгаа”, Ж.Үүрцайх, 2009.05.20
-
“Суурь боловсролын татематикийн хөтөлбөрийг харьцуулсан судалгаа, үр дүн”, Г.Ариунзаяа, 2009.05.20
-
“Цэцэрлэгийн багшийн өөрийн болон хөндлөнгийн үнэлгээ”, Гантулгын Мөнхтуяа, 2009.05.20
-
“Мэргэжлийн боловсролын сургалтын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх зарим боломж” , С.Батзаяа 2009.05.20 
-“Байгууллага дахь зөрөлдөөнийг зохистой шийдвэрлэх боломж”, Лхагвадоржийн Хосбаяр, 2009.05.20
-
“Багшийн хөгжлийг ажлын байран дээр дээшлүүлэх боломж, арга зам”  Мягмарсүрэнгийн Саранцэцэг, Шаравын Наранчимэг, 2009.05.20
-
“ЕБС-ийн удирдах ажилтан ба багш нарын сэтгэл зүйн уур амьсгал”  Сэнгэбазарын Ганчимэг, 2009.05.20
-
“Багш өөрийгөө хөгжүүлэх боломж арга зам” Х.Хонгорзул, 2009.05.19
-
“Цогц чадамжид үндэслэн багшийн хөгжлийг дэмжих боломжийн эрэлхийлэл” Боловсрол судлал Мягмарын Оюун Эрдэнэ 2009.05.28
-
“Гэрийн даалгаварын чанар үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь” Боловсрол судлал, Өлзийбилэгийн Дуламсүрэн 2009.05.29
-
“Ээлжит хичээлээр суралцагчдын бүтээлч идэвхийг дээшлүүлэх нь” Боловсрол судлалл, Батын Шинэзул 2009.05.28
-“Сургууль, багшийн хөгжлийн зарим асуудал” Боловсрол судлал,    Содномдаржаагийн Одгэрэл, 2009.05.28
-
“Орос хэлний хичээлээр суралцагсдын мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг  үнэлэх нь”   боловсрол судлал, Батсүхийн Оюун Эрдэнэ 2009.05.28
-
“ЕБС-ийн 7-8 дугаар ангийн сурагчдын сурлагын хоцрогдлын шалтгааныг судалсан нь” Боловсрол судлал, Гомбын Оюунцэцэг, 2009.05.22
-
“ЕБС-ийн өдөр дутмын амьдралд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь”, Боловсрол судлал, Бямбаагийн Түмэнжаргал 2009.5.22
-
“Суралцагчдын сурах арга барил эзэмшихэд асуултын аргын гүйцэтгэх үүргийг туршин судалсан нь”, Содномхүүгийн Сосормаа, 2009.12.18, Боловсрол  судлал, “Outreach” төслийн шугамаар 
-
“Химийн хичээлээр сурах арга барил эзэмшүүлэх мэдлэг бүтээлгэх судалгаа”. Бат-Өлзийн Дуламжав, 2009.12.18, Боловсрол судлал, “Outreach” төслийн шугамаар
-
“6-р ангийн сурагчдад Монгол бичгээр алдаагүй бичих шударга унших чадварыг бий болгох нь”, Даваазургаагийн Хунтогос, 2009.12.18, Боловсрол судлал, “Outreach” төслийн шугамаар
-
“Хичээлийн явцад багш сурагчийн харилцаанд үүсэх зөрчил түүнийг судалсан нь”. Энхбаярын Болортуяа, 2009.12.18, Боловсрол судлал, “Outreach” төслийн шугамаар
-
“Сургалтын явцад суралцагчид хүмүүншихтэй холбогдсон судалгаа”, туршилт үр дүн. Гончигжавын Уранчимэг, 2009.12.18, Боловсрол судлал, “Outreach” төслийн шугамаар
-
“ЕБС-ийн Багш сурагчийн харилцаа, зарим ажиглалт”. Равжирын Алтангэрэл, 2009.12.18, Боловсрол судлал, “Outreach” төслийн шугамаар
-
“Сувилагчийн нүүр ам судлалын салбарт мэргэших хэрэгцээ, өнөөгийн байдлыг судалсан дүн”. Мятавын Энхтайван, 2010.01.18, Боловсролын    удирдлага
-
“Ээлжит хичээлийн агуулгын төлөвлөлт, түүний арга зүйн судалгаа”.  Чимэдрэгзэнгийн Батгэрэл, 2010.01.18, Боловсролын удирдлага 
-“Сургалтын материаллаг орчныг судалсан үр дүн”. Даваажанцангийн Отгонлхавга,  2010 о.01.18, Боловсролын удирдлага
-
“Эрх зүйн боловсролын арга зүйг боловсронгуй болгох судалгаа үр дүн”. Уламбаярын Ганзориг, 2010.01.18, Боловсролын удирдлага
-
“Сургуулийн удирдах ажилтны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, түүний гүйцэтгэл, үр  дүнгийн үнэлгээг судалсан нь”, Цогт-Эрдэнийн Оюундалай, 2010.01.18, Боловсролын удирдлага
-
“Багш нарын хамтын үйл ажиллагааны үр дүнд багш хөгжих нь”. Халтарын  Барнан, 2010.01.18, Боловсролын удирдлага
-
“СӨББ-ын хүний нөөцийг судалсан үр дүн”. Лхамдоржын Мөнхтуяа, 2010.01.18, Боловсролын удирдлага 
-
“Тусгай хэрэгцээт боловсролын сургалтын орчны судалгаа, үр дүн”. Дашнямын Хажидмаа, 2010.01.18, Боловсролын Удирдлага
-
“6 настай хүүхдийн сургалтын орчныг бүрдүүлэх нь сургуулийн удирдлагын тулгамдсан асуудал болох нь”. Шоовдорын Амарзаяа, 2010.01.18, Боловсролын удирдлага
-
“Хүүхдийн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг боловсролын үүднээс судалсан үр дүн”.  Бямбадолгорын Байгалмаа, 2010.01.18, Боловсролын удирдлага 
-
“Бага сургуулийн сургалтын менежерийн ажил үүрэг ур чадварын судалгаа”, Тэрбишийн Үржинбадам, 2010.01.18, Боловсролын удирдлага 
-
“Багш сурагчийн харилцааны эерэг сөрөг хандлага”. Гомбосүрэнгийн Баялагмаа, 2010.01.18, Боловсролын удирдлага 
-
Бага ангийн багшийн хөтөлдөг бичиг баримтанд хийсэн судалгаа. уваандоржийн Цэнд-Аюуш, 2010.01.18, Боловсролын удирдлага 
-
ЕБС-ийн анги удирдсан багшийн хошуучлах чадварыг судалсан нь. Цэвгээгийн   Долгормаа, 2010.01.18, Боловсролын удирдлага  
-
“Ñóðãóóëèéí íèéãìèéí àæèëòàí, ò¿¿íèé ¸ñ ç¿éí õîëáîãäîë á¿õèé çàðèì àñóóäëûã ñóäàëñàí íü” Áàòáàÿðûí Àðèóíàà 2010.05.13, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà 
-
“ѪÁÁ-ûí ñóðãàëòûí îð÷íû ºíººãèéí áàéäàë” Íÿìã¿íòýâèéí Òýãøæàðãàë 2010.05.13, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà
-
“ѪÁÁ-ûí áàãøèéí õºãæëèéí çàðèì àñóóäàë” Íàìäàãûí Ãýðýëìàà 2010.05.13, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà 
-
“ѪÁÁ-ûí áàãøèéã àæëûí áàéðàí äýýð õºãæ¿¿ëýõ áîëîìæèéã ñóäàëñàí íü” Öýãìèäèéí Äýëãýðìàà 2010.05.13, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà 
-
“Áàãøèéí õºãæèë, áàãø ººðèé㺺 õºãæ¿¿ëýõ áîëîìæ” Êóòóçîâûí Äîëãîðñ¿ðýí 2010.05.13, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà 
-
“ÅÁÑ-èéí áàãø, ñóðàã÷äûí õàðèëöààí äàõü çàðèì çºð÷èë, ñýòãýë ç¿éí òààã¿é íºõöºë áàéäëûã ñóäàëñàí ¿ð ä¿í” Ãîìáûí Öýöýãìàà 2010.05.13, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà 
-
“ÅÁÑ-èéí áàãøèéí àæëûí ìåíåæìåíòèéí çàðèì ñóäàëãàà” Äàìäèíñ¿ðýíãèéí ̺íõáààòàð, 2010.05.13, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà 
-
“Íýãæ õè÷ýýëèéí õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõ íýãýí õóâèëáàð àðãà ç¿é” Ñàíäóéí Ñàðàí, 2010.05.13, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà  
-
“ѪÁÁ-ûí çàëóó áàãø íàðûã õºãæ¿¿ëýõ áîëîìæ” Òîãîîãèéí Áîëîðòóÿà, 2010.05.13, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà 
-
“ÅÁÑ-èéí ñóðãàëòûí ìåíåæåðèéí ¿éë àæèëëàãààã õ¿íèé íººöèéí ìåíåæìåíòèéí ¿¿äíýýñ ñóäàëñàí íü” Áàíçðàã÷èéí Áÿìáàæàâ, 2010.05.13, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà 
-“Áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãûí õ¿íèé íººöèéí ñîíãîëò, ñóäàëãàà, ¿ð ä¿í” Ãýíäýí Îþóí-Ýðäýíý, 2010.05.13, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà 
-
Õ¿¿õäèéí öýöýðëýãèéí óäèðäëàãûí õºãæèë, ò¿¿íä õèéñýí ñóäàëãàà ¿ð ä¿í, Äààðèéìààãèéí Ýíõòóóë, 2010.05.13, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà 
-
“ѪÁÁ-ûí ñóðãàëòûí õºòºëáºðò õèéñýí õýñýã÷èëñýí ñóäàëãàà” Áàäàð÷èéí Îþóíñàéõàí, 2010.05.13, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà  
-“ѪÁÁ-ûí ìåíåæìåíòèéí ¸ñ ç¿éí õýì õýìæýý, óäèðäëàãûí õàðèëöààã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ àñóóäàë” Íàðàíãýðýëèéí Á¿æèíëõàì, 2010.05.13, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà 
-
“Àæëûí á¿òýýìæèéã óðàìøóóëëûí àðãààð äýýøë¿¿ëýõ” Îëäîõûí Áàò-ªëçèé, 2010.05.13, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà 
-
“Äàñãàëæóóëàã÷èéí ¸ñ ç¿é, òàìèð÷äûí àìæèëòàíä íºëººëºõ áàéäëûã ñóäàëñàí ä¿í” Ëõàìààñ¿ðýíãèéí Áàäàìñ¿ðýí, 2010.05.16, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà
-“Óäèðäàõ àæèëòíû õàðèëöààíû ¿éë ÿâö áà àðãà áàðèëûã ñóäàëñàí íü” Äàâààñ¿ðýíãèéí Îòãîíæàðãàë, 2010.05.16, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà 
-
“Áàãø íàðûí áàãààð õàìòðàí àæèëëàõ ÿâöäàà õºãæèõ áîëîìæèéã ñóäàëñàí íü” Äàíøèéöîîäîëûí Îþóíãýðýë, 2010.05.16, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà 
-
“ÅÁÑ-èéí ñóðãàëòûí ìåíåæåðèéí ¿éë àæèëëàãààíä ÿâóóëñàí ñóäàëãàà, ¿ð ä¿í” Öýðýí-Î÷èðûí Áàòçàÿà, 2010.05.16, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà  
-
“Ìåíåæìåíòòýé VD àðãûã õýðýãëýõ áîëîìæ, ñóäàëãàà, ñóðëàãûí õîöðîãäëûã àðèëãàõ îíîâ÷òîé àðãà” ¨íõóóçûí Õèøèãñ¿ðýí, 2010.05.16, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà  
-
“Îðîí íóòàã äàõü Òºðèéí çàõèðãààíû áîëîí àíõàí øàòíû íýãæ äýõü áîëîâñðîëûí óäèðäëàãûí ºíººãèéí áàéäàë” Ñîäíîìäàðæààãèéí Õîðëîîñ¿ðýí, 2010.05.16, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà  
-
“Ìîíãîë õ¿íèé õºãæëèéí ìåíåæìåíò” Î÷èðûí Ñàðàíãýðýë, 2010.05.16, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà  
-
“5-6 íàñòàé õ¿¿õäèéí õýë ÿðèàã õºãæ¿¿ëýõýä ñóðãàëòûí îð÷èí íºëººëºõ íü” Áàÿðñàéõàíû Ýíõìàà, 2010.05.16, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà  
-
“Áàãà íàñíû õ¿¿õýä áóñäûãàà õîøóó÷ëàõ ÷àäâàðûã ñóäàëñàí íü” Æàäàìáûí Áàòöýöýã, 2010.05.17, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà  
-
“Óäèðäàõ àæèëòàí ñòðåññò îðäîã øàëòãààí, ò¿¿íýýñ ñýðãèéëýõ, òàéëàõ áîëîìæèéí ñóäàëãàà” Æàìáàëûí Ýíõ-Îòãîí, 2010.05.17, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà  
-“Áàãø ñóðàëöàã÷èéí õàðèëöàà õ¿¿õäèéí ñóðëàãûí àìæèëòàä íºëººëºõ íü” Íàâààíû ̺íõáàÿð, 2010.05.17, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà  
-
“ѪÁÁ-ûí áàãøèéí ¸ñ ç¿éí õýì õýìæýýã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ íü” Æàìúÿíëîäîéí Öîã-Ýðäýíý, 2010.05.17, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà  
-
“Ìîíãîëûí äýýä áîëîâñðîëûí çàõ çýýë äýõ ºðñºë人í, ò¿¿íä õèéñýí ñóäàëãàà” Òºìºðûí Áàòöýöýã, 2010.05.17, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà   
-
“ÅÁÑ-èéí óäèðäëàãûí ºíººãèéí áàéäàë” Îðîñîîãèéí Ãàíñ¿õ, 2010.05.17, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà  
-
“Ìýðãýæëèéí áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèóäûí õ¿íèé íººö á¿ðä¿¿ëýëòýä õèéñýí ñóäàëãàà” Æàðãàëñàéõàíû Áóÿííýìýõ, 2010.05.17, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà  
-
“ÅÁÑ äàõü ìåíåæåðèéí ¿éë àæèëëàãààã ñóäàëñàí çàðèì ¿ð ä¿í” Íÿìäîðæûí Îäãýðýë, 2010.05.17, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà  
-
“Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé õ¿¿õýä áîëîâñðîë ýçýìøèõ áîëîìæ íºõöëèéã ñóäàëñàí íü” Íýðã¿éí Îþóíäýëãýð, 2010.05.17, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà  
-
“Ìåíåæåðèéí óð ÷àäâàð, çàðèì ÷àäàìæèéã ñóäàëñàí íü” Àäúÿàãèéí Îòãîíçàÿà, 2010.05.17, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà  
-
“Õýðýãëýã÷äèéí ¿íýëãýýã ¿íäýñëýí ѪÁÁ-ûí ¿éë÷èëãýýã ñàéæðóóëàõ íü” Ñîñîðûí Àðèóíáàÿð, 2010.05.17, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà  
-
“Áàãøèéí àæëûí öàãèéí ìåíåæìåíòèéã ñóäàëñàí íü” Áàòøàãäàðûí Áàòæàðãàë, 2010.05.17, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà   
-
“ÅÁÑ-èéí ñòðàòåãè òºëºâëºãººã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ íü” Ñàíæûí Îòãîíæàðãàë, 2010.05.17, Áîëîâñðîëûí óäèðäëàãà

Шүүмж (магистр)

-“Албан бус боловсролын гэгээрлийн төвийн менежментийн зарим асуудал“ Н.Мөнхтуяа 2003.05.15
-
“Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын удирдах ажилтны арга барилыг өөрчлөх нь” Д.Буяндэлгэр,  2003.05.15
-
“Боловсролын салбарт төслийн менежментийг боловсронгуй болгох зарим асуудал” Цэдэвдашийн Болормаа, 2004.01.15 
-
“Боловсролын байгууллагын менежментэд маркетингийэ арга зүйг ашиглах зарим судалгаа” Пүрэвдаваагийн Одончимэг, 2004.01.15
-
“Ерөнхий боловсролын сургуулийн менежментийн төлөвшил, үнэлгээний зарим асуудлууд” Бямбаагийн Болорэрдэнэ, 2004.01.15
-
“Сургалтын менежментийн сэтгэл зүйн зарим асуудал” Ш.Азжаргал 2004.05.24
-
“Ахлах ангийн сурагчдын мэргэжлийн сонирхолыг судалгааг менежментийн үүднээс нэгтгэн дүгнэсэн нь” Ц.Бямбадэмбэрэл, 2004.05.24
-
“СӨБ-ын байгууллагын удирдах ажилтны мотивацид нөлөөлөх хүчин зүйл” Д.Болорчимэг, 2005.01.19 
-
“Монгол иргэдийн гадаадад хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал үр дагавар” С.Оюунцэцэг   2005.4.15 ОУЭЗБДС
-
“Менежментийн үйл ажиллагаан дах харилцааг судалсан нь” Шагдарсүрэнгийн Туяагэрэл 2005.05.25
-
“Чанартай боловсрол: багшийн хөгжил” Дамдинрагчаагийн Төмөрхуяг 2005.05.25 
-“Боловсролын байгууллагын удирдах ажилтны манлайлалын асуудлууд” Бандийн Уянга 2005.05.25
-
“Бизнесийн байгууллагын марктингийн төлөвлөлтийн аргачлал” Д.Алтантуяа 2006.01.24 Бизнесийн удирдлагын магистр, Математик статистикийн сургууль
-
”Төрийн болон хувийн хэвшлийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын менежментийг харьцуулан судалсан нь” Эрхэм-Очирын Сүнжидмаа, 2006.01.19
-
“Татварын хяналт шалгалтыг боловсронгуй болгох арга зам” Гүнчингийн Болормаа, Бизнесийн удирдлаын магистр 2006.04.08 ОУЭЗБДС
-
“Арилжааны банкны зээлийн шинжилгээ түүнийг боловсронгуй болгох нь “ Дорж Сүглэгмаа 2006.04.08 ОУЭЗБДС
-“Багшийн үйл ажиллагааны мотивацийн онол арга зүйн асуудал” Лувсаагийн Балжмаа 2006.05.17
-“Хичээлийн явц үр дүнг менежментийн үүднээс анализ хийж үнэлэх нь” Дамчаагийн Цэцэгээ  2006.05.16
-
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ердийн сургуульд сургах боломжийг судалсан нь” Доржсүрэнгийн Нарантуяа 2006.05.16
-
“ЕБС-ийн монгол хэлний хичээлийн агуулгыг киррикюлим болон менежментийн шүтэлцээнд судлдах нь” Уртнасангийн Сэрэглэнзаяа 2007.01.04
-
“ЕБС-ийн багшийн ажлын байрандаа өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг судласан нь” Х.Чинтогтох 2007,1,16 Боловсрол судлал-“ЕБС-ийн багшийн ажлын үнэлэмж багшийг идэвхжүүлэх нь” Ванжилын Баатархүү, 2007.05.11
-“Сургуулийн нийгмийн ажлын талаарх олон нийтийн ойлголт хандлагыг судалсан нь” Банзрагчийн Мөнхдаваа, 2007.05.11
-
“Орон нутгийн боловсролын удирдах бүрэлдэхүүний ажлын арга барилыг судалсан нь” Ламжавын Базардаргиа, 2007.05.11
-
“Сургалтын нэгдмэл үйл явцын менежментийг судлах нь” Аюурзанын БатОчир, 2007.05.24
-
“Сургуулийн үйл ажиллагаанд маркетингийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх боломж” Бямбаагийн Оюунгэрэл, 2008.01.16